RAXO s.r.o.
Kollárova 909
Dvůr Králové nad Labem
544 01

Telefon:
Dispečink PCO
Tel. 1: 499 622 053
Tel. 2: 603 484 792
(nepřetržitá služba)

E-Mail:
security@raxo.cz
Převozy cenin
RAXO s.r.o.

Všechny transporty jsou komerčně pojištěny.

Počet pracovníků, vozidel a vybavení provádějících převoz, je závislý na hodnotě přepravované zásilky. Převozy se dělí na převozy se zákazníkem a bez zákazníka:


Převozy bez zákazníka:
Jsou prováděny pracovníky společnosti, kteří přebírají úplnou odpovědnost za přepravovanou hotovost, do jejího předání.


Převozy se zákazníkem:
Jsou prováděny pracovníky společnosti, kteří poskytují doprovod a ochranu zákazníka, který převáží hotovost.