RAXO s.r.o.
Kollárova 909
Dvůr Králové nad Labem
544 01

Telefon:
Dispečink PCO
Tel. 1: 499 622 053
Tel. 2: 603 484 792
(nepřetržitá služba)

E-Mail:
security@raxo.cz
Zaměstnanci
RAXO s.r.o.

Všichni naši zaměstnanci splňují podmínky podle novelizace Živnostenského zákona. Dle této novely nesmí vykonávat zaměstnání od 1.1.2012 zaměstnanci, kteří nezískají osvědčení od osoby akreditované MŠTV nebo příslušným ministerstvem (MVČR). Naši zaměstnanci skládají zkoušky před komisí Hospodářské komory za dohledu kontrolního pracovníka Ministerstva vnitra.

Jelikož naším hlavním úkolem je nabízet služby zákazníkům na vysoké profesionální úrovni a od samého začátku klademe důraz na etickou čistotu organizace, zaměstnanci musí procházet přísným výběrovým řízením. Požadavky na přijetí a umístění zaměstnanců na určité pozice může mít rozdílnou formu pro jednotlivé specializace, podle druhů služeb a přání zákazníka. Naší prioritou je vždy získat zaměstnance jenž mají:


Dalším úkolem vedení společnosti je kvalitní průběžné školení a zvyšování kvality zaměstnaců, kontrola a hodnocení odvedené práce. Zároveň poskytujeme podle zkušeností a odpracovaných let zaměstnancům výhody - vstřícnost při plánování směn, věrnostní odměny, prémie, příspěvek na důchodové spoření, pravidelný plat a v čas. Věříme že tento přístup vede ke spolehlivému a přesnému plnění zadaných úkolů zákazníka.

RAXO s.r.o. používá několikastupňový systém prověřování svých zaměstnanců:


Míru prověrky určuje ve svých požadavcích zákazník, případně management RAXO s.r.o.