RAXO s.r.o.
Kollárova 909
Dvůr Králové nad Labem
544 01

Telefon:
Dispečink PCO
Tel. 1: 499 622 053
Tel. 2: 603 484 792
(nepřetržitá služba)

E-Mail:
security@raxo.cz
Náhradní plnění - zaměstnávání ZPS
RAXO s.r.o.

Odběrem služeb od společnosti RAXO s.r.o. mohou zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b č.435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti - tzv. povinný podíl a náhradní plnění zaměstnávání ZPS (zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností - zaměstnávání invalidních důchodců, práce pro ZTP, apod.) a to nejen pro rok 2011.